Zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die de patiënt met een levensbedreigende ziekte, en zijn naasten, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geven. We praten met patiënten over palliatieve zorg als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk is. Advies over deze speciale zorg wordt bij alle EMBRAZE-partners gegeven door een zogenaamd ‘Palliatief Consultatieteam’.

Palliatieve zorg
Bij palliatieve zorg is naast aandacht voor lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, ook aandacht voor psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt – en zijn naasten – kunnen voordoen. Palliatieve zorg is daarmee totale zorg: zorg voor lichaam, geest en ziel. Palliatieve zorg wordt op verschillende locaties gegeven; dit kan in het ziekenhuis zijn, thuis of in een verzorgings- en verpleeghuis.

Regionale Netwerken Palliatieve Zorg
In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Binnen een netwerk werken zorgorganisaties samen aan de kwaliteit van de palliatieve zorg. Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de Netwerken Palliatieve Zorg. Zij zet zich in voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg. Op de website vindt u per regio de netwerken Palliatieve zorg.

 

Heeft u vragen over palliatieve zorg of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het ziekenhuis in uw regio: