Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Jaarplan 2023

EMBRAZE heeft het jaarplan voor 2023 vastgesteld. Lees hier het jaarplan.

De EMBRAZE-regio is onze regio voor oncologische samenwerking
Wij zetten ons daarbinnen samen in voor passende zorg binnen de oncologie, met extra aandacht
voor:
o ‘end of life’,
o concentratie en spreiding van zorg,
o dure geneesmiddelen.
Er wordt afstemming gezocht met de zorgverzekeraars en met oncologienetwerk Concord.
Voor wat betreft kwaliteit wordt gestreefd naar meer uniformiteit, meer gegevensuitwisseling en
minder registratielast.